1 - Aminopropán
1 - Aminopropén
1 - Butén
1 - Chlór - 1 - nitropropán
1 - Naftyl - N - metylkarbamát
1, 2 - Dibrómmetán
1,1 - Dichlóretán
1,1 - Dichlóretén
1,1 - Dimetylhydrazín
1,2 - Dichlóretylén
1,2 - Epoxypropán
1,2,3,4,5,6 - Hexachlórcyklohexán
1,3 - Butadién
1,3 - Cyklohexadién
2 - Amino - 2 - metylpropán
2 - Aminobután
2 - Aminoetanol
2 - Aminopropán
2 - Aminopyridín
2 - Bróm-2-chlór-1,1,1-trifluoretán
2 - Butanon
2 - Butén
2 - Butenal
2 - Butoxyetanol
2 - Dietylaminoetanol
2 - Chlórpropán
3 - Chlór - 1 propén
3,3' - Dichlórbenzidín
4 - Aminodifenyl
4 - Nitroanilín
Acetaldehyd
Acetanhydrid
Acetón
Acetonitril
Acetylén
Acetyléntetrabromid
Acetyléntetrachlorid
Aerosoly
Akroleín
Akrylaldehyd
Akrylnitril
Aldrin
Alylalkohol
Alylchlorid
Amoniak
Amylacetát
Anilín
Antimon
Antimonovodík
Antracén
Antrachinon
Argón
Arzén
Arzénovodík
Azbest
Aziridín
Baktérie a vírusy
Benzén
Benzochinón
Benzoylperoxid
Benzylchlorid
Berýlium
bis - 2 - chlóretyl
Bróm
Brómacetón
Brómbenzylkyanid
Brómfosfén
Brómkyán
Brómmetán
Bromoform
Bromovodík
Bután
Butanol
Butántiol
Butylacetát
Butylamín
Butylglykol
Butylmerkaptán
Cyklohexán
Cyklohexanol
Cyklohexanón
Cyklohexén
Cyklohexylamín
DDT
Dekaboran
Demeton - O -
Demeton - O - metyl
Demeton - S -
Demeton - S - metyl
Diazinon
Diazometán
Dibenzoylperoxid
Diboran
Dibrómdifluormetán
Dieldrin
Dietylamín
Dietyléndioxid
Dietyléter
Difenylarsinchlorid ( CLARK I )
Difenylarsinkyanid ( CLARK II )
Difenyléter
Difluordibrómmetán
Difosgén
Dihydrofenarsazinchlorid
Dichlórmetán
Dichlorvos
Diizopropylfluorfosfát
Dikyan
Dimetylamín
Dimetylformamid
Dimetylsulfát
Dimetylsulfid
Dinitrobenzén
Dinitroortokrezol
Dinitrotoluén
Dipterex ( DTHP )
DNBP
DNOK
Dusík
Endothal
Endrin
Epichlórhydrín
Etán
Etanol
Etanolamín
Etántiol
Éter
Etkylakrylát
Etylacetát
Etylakrylát
Etylalkohol
Etylamín
Etylbenzén
Etylbromid
Etyldimetylamín
Etylén
Etylénbromid
Etyléndiamín
Etyléndibromid
Etylénglykoldinitrát
Etylénglykolmonoetyléter
Etylénchlorhydrín
Etylénchlorid
Etylénimín
Etylénoxid
Etylester kyseliny akrylovej
Etylester kyseliny mravčej
Etyléter
Etylformiát
Etylchlorid
Etylmerkaptán
Etylmerkurichlorid
Faltan
Fenol
Fenylhydrazín
Fenylmerkuriacetát
Fenylmrkurichlorid
Fluor
Fluorid boritý
Fluorid sírový
Fluoridy - anorganické soli
Fluoroctan sodný
Fluorovodík
Fluortrichlormetán
Formaldehyd
Fosforovodík
Fosgenoxim
Freóny ( Ledony )
Glykoldinitrát
Hélium
Heptachlor
Heptán
Herbicídy na báze karbamátu
Hexachloretán
Hexametyléndiizokyanát
Hexán
Hexanol
Hexanón
Hydochinon
Hydrazín
Hydrochinon
Hydroxid draselný
Hydroxid sodný
Chinon
Chlór
Chlóracetaldehyd
Chlóracetofenon
Chlóranil
Chlórbenzén
Chlórbrommetán
Chlordan
Chlorden
Chlórdifluormetán
Chlórdioxid
Chlóretán
Chlórmravčan etylnatý
Chlornany
Chloroform
Chlorované herbicidy
Chlorovodík
Chlorpikrin
Chlorsilany
Chlortion
Chlorvinilarsindichlorid
Chróm ( S )
Iminacetaldehyd
Izoamylalkohol
Izokyanatany
Izopropyl - N - fenyl - karbamát
Izopropylamin
Izopropylamín
Izopropylnitril
Jód
Jodoform
Jodometán
Kadmium ( S )
Kaptan
Karbonyl niklu
Karbonylbromid ( Bromfosgén )
Karbonylfluorid ( Fluorfosgén )
Karbonylchlorid ( Fosgén )
Ketény
Krezol
Krotonaldehyd
Krypton
Kumachlor
Kyanidy
Kyanovodík
Kyanurchlorid
Kyselina dichlorsulfonová
Kyselina fenyloctová
Kyselina fluoroctová
Kyselina fluorokremičitá
Kyselina fosforečná
Kyselina chloroctová
Kyselina izokyanová
Kyselina kyanurová
Kyselina maslová
Kyselina monochlorsulfónová
Kyselina mravčia
Kyselina octová
Kyselina octová ľadová ( 98 % )
Kyselina p - chlorbenzoová
Kyselina pikrová
Kyselina salicylová
Lewisit
Maleinanhydrid
Manuron
Merkaptány
Metán
Metanol
Metasystox
Metation
Metylamín
Metylbromid
Metylester kyseliny akrylovej
Metylformiát
Metylchlorid
Metylparation
N - dimetylnitrozoamín
N,N - dimetylanilín
Naftalén
Neón
Nitroglycerín
Nitrotoluén
Nitrózne plyny
o - Dichlórbenzén
Ortuť + anorganické zlúčeniny
Ortuť + organické zlúčeniny
Oxid boritý
Oxid dusný
Oxid kademnatý
Oxid siričitý
Oxid sírový
Oxid uhličitý
Oxid uhoľnatý
Oxid vápenatý
Oxidy fosforu
Oxidy chrómu
Oxidy olova
Oxiran
Ozón
p - Dichlórbenzén
p - Nitrofenol
Paraoxon
PCP
Pentaboran
Pentachloretán
Pentakarbonyl železa
Perchloretylén
Peroxid vodíka
Plynné alifatické uhľovodíky
Prachové častice
Propén
Propylén
Pyridín
Pyrokatechin
Rádioakt. častice + metyljodid
Rezorcin
Riedidla farieb
Riedidla farieb (prchavé )
Sarin
Selenovodík
Silany
Sirouhlík
Sirovodík
Sornan
Splodiny horenia - oxid uhličitý
Splodiny zvárania
Splodiny zvárania el. oblúkom
Styrén ( monomér )
Tabun
Tetrahydrofurán
Tiometon
Toxické splodiny horenia
Triazínové herbicidy
Trichlórdifluormetán
Trichlórmetán
Trichlórsilán
Trimetylamín
Vinylchlorid
Vinylchlorid ( výroba )
Vodík
Xylén
Xylylbromid
Yperit
Yperit dusíkový
Zemný plyn


Home  |  Kontakt  |  Filtre  |  Filtroventilačné jednotky   |  Masky
Laboratórne poterby  |  Chemikálie

K
K
AX
AB-P3
NBC-1/2
K
AX
AX
K
AX
AX
AB-P3 / NBC
AX
AX
AX
AX
K
K
K
AX
A / AX
AX
A / AX
A
K
AX
AX
B-P3
A-P3
ABEK-P3
AX, SX
B
AX
AB
IP
AB
AB
FILTER s P3
AX
AB
AB
AB-P3 / NBC
A
AX
K
AX / A
A / K
P3
B
A-P3
A-P3
IP
A-P3
B-P3 / NBC
P3
K
P3 / B-P3
A
A-P3
P3
AB-P3
P3
A / AB
B-P3
NBC-1/2
NBC-1/2
B-P3 / NBC
NBC-1/2
AX
AX / NBC
B-P3
AX / IP
A
B
A
K
A
B
A
A
AX / A
AX
K
AB-P3 / NBC
B-P3 / NBC
NBC-1/2
NBC-1/2
NBC-1/2
NBC-1/2
NBC-1
B
P3
B-P3
AX
AB-P3 / NBC
ABEK-P3
A
AX
NBC-1/2
NBC-1/2
A / AX
AX
NBC-1/2
NBC-1/2
AX
AB-P3
NBC-1/2
B-P3 / NBC
K
K
A
B-P3 / AB-P3
AB-P3
AB-P3
AB-P3
NBC-2
AB-P3
AB-P3
IP
AB-P3 / NBC
AB-P3 / NBC
A
IP
A
K
AX
AX
A / B
A
A
A
K
A
AB
ABEK-P3
IP
AB
 K
AB-P3 / NBC
AB
A
AB
AB
K
AX, SX
A
AX
AX
AB - P3
AB
AX
Hg - P3
AB - P3
A - P3
K
Hg - P3
Hg - P3
ABEK-P3
AB - P3
P - 3
P3
AB - P3 / NBC
ABEK-P3
IP
SX
ABEK-P3
NBC - 1 / 2
IP
AB - P3
IP
AB - P3 / NBC
A
AB - P3
A - P3
AB - P3
A
A
A
A - P3
K
A - P3
P3
P3
A - P3
B - P3
AB - P3
NBC - 1 / 2
AB - P3 / NBC
AB - P3
AB - P3
AB - P3 / NBC
AB - P3 / NBC
IP
AB - P3
AX
ABE - P3
B - P3
AX - NBC
AB - P3 / NBC
B - P3
AB / NBC
ABEK - P3
AB - P3 / NBC
NBC - 1 / 2
P - 3
ABEK - P3
AX / A
AB - P3 / NBC
AB - P3
K
ABEK - P3
ABEK - P3
B - P3
AX / NBC
AX
A - P3
AB - P3
IP
B - P3 / NBC
B - P3 / NBC
B - P3 / NBC
IP
A - P3
AB
IP
AB - P3 / NBC
B - P3
B / NBC
ABEK - P3
ABEK - P3
AB - P3
ABEK - P3
ABEK - P3
AB - P3
A - P3
ABE - P3
ABEK - P3
A - P3
ABEK - P3
AB - P3
AB - P3
ABE - P3
AB - P3
A - P3
P - 3
NBC - 2
AB - P3
AB - P3
AX
IP
AX
NBC - 1
 AB - P3 / NBC
K
AB - P3 / NBC
A
AB - P3
IP
AB - P3 / NBC
ABEK - P3
A
A - P3
IP
ABE - P3
ABE - P3
NO - P3
B - P3
HG - P3
HG - P3 / NBC
P3
IP
A - P3
E . ABE - P3
E . ABE - P3
IP
CO - P3
P3
ABEK - P3
P - 3
P3 / A - P3
AX
AX
B - P3
AB - P3
NBC 1 / NBC 2
AB - P3
ABEK - P3
AB - P3
IP
AB - P3
IP
IP
P3
IP
IP
A / K
A - P3
NBC
A - P3
A
AX
NBC - 1 / 2
B - P3
IP
ABEK - P3
B
NBC - 1
CO - P3
NO / AB - P3
NO - P3
A
NBC - 1 / 2
A / AX
NBC - 1
ABEK - P3
AB - P3 / NBC
IP
AX
AB - P3 / NBC
AB
AX
ABEK - P3
IP
A
NBC - 2
NBC - 1 / 2
NBC-2
IP