Clean-Air Chemical Systém CLEAN - AIR patrí k novej generácii osobných ochranných pomôcok pre ochranu dýchacích ciest. Pracuje na pretlakovom princípe. Respiračná jednotka s filtrom, ventilátorom a akumulátorom, umiestnená v opasku, vháňa filtrovaný vzduch do ochrannej masky alebo kukly. V nej vznikne mierny pretlak a prebytočný vzduch, unikajúci netesnosťami, alebo výdychovým ventilom, zabraňuje vniknutiu kontaminovaného vzduchu z okolia do dýchacej zóny pracovníka.
Clean-Air Basic
Systém CLEAN - AIR tvorí 7 typov ochranných masiek a 2 typy respiračných jednotiek : CLEAN - AIR Basic a CLEAN - AIR Chemical. Systém umožňuje spoľahlivú ochranu dýchacích ciest prakticky na všetkých pracoviskách, kde minimálne množstvo kyslíka neklesne pod hodnotu 17%.

Systém je naviac kompatibilný aj pre privedenie tlakového vzduchu z vonkajšieho zdroja (CLEAN - AIR Pressure, CLEAN - AIR conditioner). Najväčšou prednosťou systému CLEAN - AIR je zníženie dýchacieho odporu a teda uľahčenie dýchania, predovšetkým pri dlhodobejšom pobyte v kontaminovanom prostredí. Nepretržitá cirkulácia vzduchu v dýchacej zóne nielen podstatne zvyšuje ochranný faktor, ale zabraňuje poteniu a vytvára tiež príjemnú klímu, hlavne pri zvýšenej fyzickej námahe.


Ľahká kukla CA - 1 je konfortná, ľahká, pre dlhodobé nosenie. Vo farbe signálne oranžovej, alebo svetlo šedej. Kukla pre natieračov CA - 2 je ľahká, pre dlhodobé nosenie s kapucňou na ochranu vlasov a krku pred znečistením. Brúsna kukla CA - 3 Kombinovaná ochrana dýchacích ciest a zraku s polykarbonátovým, acetátovým, tmavozeleným, alebo žiaruvzdorným štítom. Kukla s prilbou CA - 4 Kombinovaná ochrana dýchacích ciest a hlavy, umožňuje dodatočnú montáž ochranného štítu na ochranu zraku ako u CA-3 a naviac i upevnenie hluchátok na ochranu uší.
Celotvárová maska CA - 6 Ochrana dýchacích ciest pre rizikové pracoviská. Sférický zorník pre širšie zorné pole, ochranný faktor vyšší ako 2000. Dodáva sa s gumovou hadicou. Univerzálna kukla CA - 10 Ľahká kukla do silno znečisteného prostredia s ochranným faktorm 500. Zváracia maska CA - 20 Odklápací priestor umožňuje bezproblémové videnie bez narušenia ochrany dýchacích ciest.


Home | Kontakt | Filtre | Filtroventilačné jednotky | Masky
Laboratórne poterby | Chemikálie