Ing. Jozef Maniš - KRATOS

Matúša Kavca 342/3
P. O. Box 18
010 04 Žilina


IČO : 41 754 115
DIČ : SK1021166454

mobil : 0905 355 542

Tel. / Fax : +421 41 763 5086

e-mail: kratos@kratos.skHome  |  Kontakt  |  Filtre  |  Filtroventilačné jednotky   |  Masky
Laboratórne poterby  |  Chemikálie