Ochranné masky s vhodným typom filtra sa používajú na ochranu tváre a dýchacích ciest osôb proti účinkom chemických otravných látkok, priemyselných exhalátov, veľmi zapáchajúcich látkok, výparov, pevných a kvapalných aerosolov, biologických aerosolov, rádioaktívneho prachu, ktorý vznikol výbuchom jadrovej zbrane, alebo haváriou objektov a zariadení, ktoré používajú jadrový materiál.


Náustok AVEC,
typ U-97
Polomaska AVEC,
typ S-97
Maska ochranná,
typ CM-4
Maska ochranná,
typ CM-5D
Maska ochranná,
typ CM-6Home  |  Kontakt  |  Filtre  |  Filtroventilačné jednotky   |  Masky
Laboratórne poterby  |  Chemikálie